Aug 10, 2013

Ikhlas sarta Kakuatan Haté

Sunda

Ku: Atep Afia Hidayat - Isuk-isuk ieu urang mimiti beraktivitas, kabéh organ milu riweuh, kaasup otak geus digawé sarta haté ogé geus usik. Isuk-isuk ieu nepi ka peuting engké, sabot urang mimiti tertidur, aya wayah kira-kira 14 – 16 jam. Wayah anu cukup panjang, lamun dipaké pikeun menempuh lalampahan ngagunakeun pesawat, meureun bisa ngahontal hiji dayeuh di Éropa atawa Amérika Sarikat. Sedengkeun lamun naék karéta, meureun bisa ngahontal hiji dayeuh di Jawa Wétan.

Dina welasan jam éta kuring bisa ngahasilkeun tulisan 20 halaman, bisa berkenalan kalawan puluhan urang anyar kalawan rupa-rupa kasang tukang, bisa mendaki gunung kalawan jangkungna di luhur 1.000 méter di luhur permukaan sagara. Enya, dina welasan jam jelema bisa migawé naon waé, mimiti ti ngahontal hiji prestasi spektakuler nepi ka ngan tertidur atawa pasif henteu migawé nanaon. Wayah anu dipiboga ku jelema anu suksés pikeun beraktivitas nyaéta welasan jam, kitu ogé anu dipiboga ku jelema anu gagal.

Pasualanana, naha dina beraktivitas éta sok ikhlas sarta ngagunakeun kakuatan haté. Loba jelema digawé teuas sarta ngahontal suksés, tapi suksésna semu sarta koropok, alatan tanpa landasan ikhlas. Nurutkeun Erbe Sentanu dina bukuna Quantum Ikhlas, sawaréh urang menafsirkan ikhlas sacara salah. Komponén ikhlas anu diwangun ti dangong syukur, sabar, fokus, tenang sarta bagja, malahan dianggap dangong anu lemah.

Dangong éta dikhawatirkan baris nyieun maranéhanana kurang dihargai jelema, henteu tercukupi sacara materi, atawa henteu kahontalna tujuan hirup alatan henteu ayana ambisi. Padahal anu lumangsung malahan sabalikna. Dina kaayaan ikhlas – anu ayeuna geus dibuktikeun sacara ilmiah – manusa malahan baris jadi pohara kuat, calakan sarta wijaksana. Urang bisa mikir leuwih jernih, sanggup ngajalanan hirup kalawan leuwih efektif sarta produktif pikeun ngahontal tujuan. Komo hubungan urang kalawan saha ogé baris terjalin beuki nyenangkeun.

Kalawan aplikasi ikhlas mangka panempo urang ngeunaan saha ogé ngan didasarkan dina kakuatan haté anu bersandar dina ke-maha Besar-an Alloh. Urang nempo batur nyaéta sesame mahluk ciptaan Alloh, pada-pada dihidupkan sarta dimatikan ku Alloh, pada-pada henteu ngabogaan daya sarta usaha kajaba luhur pertolongannya. Ku kituna lamun urang mikaresep hiji jalma mangka landasannya ngan alatan Alloh, kitu ogé lamun urang membenci hiji jalma ogé ngan alatan Alloh. Kecap demi kecap anu kaluar ti sungut urang saukur kalimah-kalimah éndah, sejuk, merenah, bagja sarta sok memotivasi batur pikeun sacara babarengan ngarasakeun léngkah demi léngkah kahirupan.

Kahirupan anu dijalanan pohara merlukeun kakuatan haté. Ku kituna kakuatan haté perlu diaktivasi, ulah diingkeun tergolek lemah sarta teu berdaya. Haté kawas otot, lamun henteu dilatih mangka otot éta baris lembek teu bertenaga, tapi lamun dilatih sacara teratur mangka otot baris jadi massif, kuat, kokoh sarta bertenaga. Haté anu bertenaga baris siap menaklukkan sagala rupa aral sarta teka-teki kahirupan. Haté anu bertenaga éta pisan haté anu ikhlas, haté anu dumasar kana seserahan diri ka Sang Maha Kawasa, Alloh SWT.

Kumaha ogé, minangka mahluk manusa merlukeun sandaran sarta gantungan. Manusa memang kudu bersandar sarta ngagantung, alatan dina dasarna manusa éta lemah sarta labil. Anu jadi sandaran sarta gantungan éta tangtu kudu anu kuat, komo anu maha kuat, Alloh SWT, tempat ngagantung sakumna mahluk. Loba manusa anu bersandar sarta ngagantung dina dirina, dina manusa séjén, dina jin, dina carita fiktif atawa dina pangéran anu palsu.

Loba manusa anu memper-tuhan-kan manusa séjénna, alatan henteu sanggup ngahontal Pangéran Panyipta Alam Semesta. Dina kaayaan anu kitu anu mecenghul saukur ke-ikhlas-an kabéh sarta kakuatan haté anu palsu. Paradigma ngeunaan hirup sarta kahirupan ogé jadi salah arah, sanajan dina waktu éta kahontal kesuksesan, tapi saukur kesuksesan semu, palsu, fiktif sarta ngan fatamorgana.

Sabenerna ukuran kesuksesan sajati éta perenahna dina pencapai ikhlas sarta kakuatan haté anu prima, ku kituna interaksi vertikal sarta horizontal bisa dijalanan kalawan pinuh kabagjaan, kabagjaan sajati. (Atep Afia)


Artikel ini dialihbahasakan dari :

http://kangatepafia.blogspot.com/2013/04/ikhlas-dan-kekuatan-hati.html 

Dengan menggunakan mesin penterjemah :

http://sunda.googletranslate.in/teks.php

2 comments:

  1. Vsaya sangat setuju dengan artikel diatas. bahwa ikhlas dan kekuatan hati sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. penting bagi kita untuk selalu ikhlas dan memiliki kekuatan hati yang besar dalam menjalani kehidupan ini.
    tugas TA05 @a19-aris

    ReplyDelete
  2. dalam menjalani kehidupan dan menjalani sesuatu harus didasari dengan keikhlasan, karena ikhlas itu merupakan kekuatan hati

    @D16-Riswandi, @Tugas A05

    ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.