Apr 13, 2017

Blogspot, Aina Mulyana dan Pendidikan Kewarganegaraan

Oleh : Atep Afia Hidayat - Apa hubungannya Blogspot, Aina Mulyana dan Pendidikan Kewarganegaraan; serta siapa Aina Mulyana? Tulisan berikut akan memaparkan keterkaitan di antara ketiganya.

Blogspot adalah salah satu domain yang ada di hosting Google. Sebagai catatan selain Blogspot yang khusus untuk aplikasi blog, Google juga menyediakan fasiltas email (Gmail), peta (Google Maps), Pencarian (Google Search), Video (YouTube), Media Sosial (Google +), Terjemahan dari dan ke 98 bahasa (Translate), serta beragam aplikasi lainnya (Google Drive, Google Calendar, Goole Play, Google Photos, Google Docs, Google Books, Google Contacts, Google Hangouts, dan Google Keep.